آموزش Photoshop پرند

115.500 تومان

30% Off

  • فروش ویژه

توضیحات محصول

آموزش Photoshop – دوره مقدماتی

 ۱ – ورود به نرم افزار
مقدمه – ایجاد یک فایل جدید – امکانات کادر New Document – محيط عمومی برنامه

۲ – پانل ها و محیط کاری
کار با پانل ها (۱) – کار با پانل ها (۲) – کاربرد Workspaceها – مدیریت Workspaceها

۳ – مدیریت فایل ها
مرتب سازی فایل ها – ذخیره فایل ها – کار با دستور Save As – باز کردن فایل ها

۴ – کار با Toolbar
ویژگی های عمومی Toolbar – گروه بندی ابزارها در Toolbar

۵ – کاربرد ابزارهای انتخاب (۱)
آشنایی با ابزارهای انتخاب – ابزار Rectangular Marquee – ابزار Elliptical Marquee – تنظیمات ابزارهای Marquee – کاربرد گزینه Feather – کاربرد منوی Style

۶ – کاربرد ابزارهای انتخاب (۲)
کار با ابزار Move – کار با ابزارهای گروه Lasso – کار با ابزار Magnetic Lasso – انتخاب بر اساس رنگ – کار با ابزار Magic Wand

۷ – کاربرد ابزار Brush
کار با ابزار Brush – تنظيمات ابزار Brush – استفاده از قلم موهای پیش فرض – امکانات پانل Brushes – فراخوانی و ایجاد Brushها – ابزار Mixer Brush

۸ – کاربرد رنگ ها
تئوری ترکیب رنگ ها – انتخاب رنگ ها به صورت دستی – ترکیب رنگ های پایه – کار با کتابخانه های رنگ

۹ – انتخاب رنگ و رنگ آمیزی
کاربرد پانل Color – نقش پانل Swatches – نمونه برداری از رنگ ها – کار با ابزار Pencil – کار با Paint Symmetry – ابزارهای گروه History Brush

۱۰ – مدیریت تغييرات
کار با دستورات Undo و Redo – روش های مدیریت تغییرات – کار با پانل History – تنظیمات پانل History – کاربرد دستور Fade

۱۱ – کار با لایه ها
کاربرد لایه Background – ایجاد یک لایه جدید – انتخاب و مخفی کردن لایه ها

۱۲ – تنظیمات لايه ها
انتقال محتویات لایه ها – کاربرد Paste Special – عملکرد Opacity و Fill – گروه بندی لایه ها – کاربرد گروه بندی

۱۳ – مدیریت لایه ها
اتصال لایه ها – قفل کردن لایه ها – تكثير لایه ها – فیلتر کردن لایه ها – دستورات ویرایشی لایه ها – ادغام لایه ها

۱۴ – ابزارهای رنگ آمیزی
کار با ابزار Paint Bucket – کاربرد پانل Patterns – کار با ابزار Gradient – کاربرد پانل Gradient – ابزارهای گروه Eraser

۱۵ – درج متن
کاربرد ابزار Horizontal Type – روش های درج متن – نکات ویرایشی درج متن

۱۶ – ویرایش متن
کاربرد پانل Character – کاربرد پانل Paragraph – درج متون تابدار – درج متون فارسی

۱۷ – بزرگنمایی و مرور تصاویر
تغيير بزرگنمایی (۱) – تغيير بزرگنمایی (۲) – مرور و پیمایش تصاویر – کاربرد پانل Navigator

۱۸ – کاربرد ابزار Crop
کار با ابزار Crop – تنظیمات کادر Crop – کاربردهای ابزار Crop – کار با ویژگی Straighten

۱۹ – تغيير ابعاد و تكثير تصوير
کار با کادر Canvas Size – کار با کادر Image Size – تغيير Resolution – اصول تكثير تصاویر

۲۰ – آزمون های عملی
۶ دوره آزمون

آموزش Photoshop – دوره متوسط

 ۱ – منوی Select
امکانات منوی Select – انتخاب توسط Color Range – سایر تنظیمات Color Range – انتخاب توسط Focus Area – دستور Select And Mask – تنظیمات دستور Select And Mask

۲ – کار با کادر انتخاب
گزینه های زیرمنوی Modify – تغییر ابعاد کادر انتخاب – ذخیره و بازیابی ناحیه انتخابی – کار با دستور Free Transform – تنظیمات دستور Free Transform – گزینه های زیرمنوی Transform

۳ – کار با Warp و Smart Object
کاربرد دستور Warp – تنظیمات دستور Warp – چرخش تصاویر – دستور Puppet Warp – مفهوم Smart Object – کار با Smart Object

۴ – کاربرد انواع خطوط
خط کش ها و خطوط راهنما – ویرایش خطوط راهنما – خطوط شبکه ای و خطوط هوشمند – تنظيمات انواع خطوط

۵ – اندازه گیری و درج یادداشت
کار با ابزار Ruler – کار با ابزار Note – کار با ابزار Count

۶ – کار با اشکال برداری
ترسیم اشکال برداری – رنگ آمیزی اشکال برداری – ابزارهای مجموعه Shape – کار با ابزار Custom Shape

۷ – ویرایش اشکال برداری
کاربرد پانل Path Options – افزودن و حذف اشکال – کار با پانل Properties – ادغام و تفریق Shapeها

۸ – طراحی مسیرها
کار با ابزار Pen – کار با Rubber Band – ابزارهای مجموعه (Pen (۱ – ابزارهای مجموعه (Pen (۲

۹ – ویرایش مسیرها
ذخیره و رنگ آمیزی مسیرها – ویرایش خطوط پیرامونی – تبدیل مسیرها به نواحی انتخابی – تایپ متن روی مسیر

۱۰ – کار با Artboardها
آشنایی با Artboardها – ایجاد Artboardهای جدید – ترازبندی Artboardها – افزودن تصویر به Artboard – خطوط راهنما در Artboard

۱۱ – ابزارهای روتوش تصاویر
ابزار Spot Healing Brush – ابزار Healing Brush – ابزار Clone Stamp – ابزار Pattern Stamp

۱۲ – ابزارهای ویرایش تصاویر
ابزار Dodge – ابزارهای Burn و Sponge – ابزارهای گروه Blur

۱۳ – تنظیم روشنایی و کنتراست
تبدیل RGB به CMYK – سیاه و سفید کردن تصویر – انواع حالت های رنگی – تنظیم روشنایی و کنتراست – کار با Levels – کار با Curves و Exposure

۱۴ – تنظیم رنگ تصاویر
کار با Hue/Saturation – کار با Color Balance – کار با Black And White – کنترل تنظیمات رنگ تصویر – کنترل رنگ Pixelها – کار با Gradient Map

۱۵ – منوی Adjustment
کار با Selective Color – کار با Shadows/Highlights – کار با Match Color – کار با Replace Color – کار با Adjustments

۱۶ – ترکیب لایه ها و Styleها
حالت های ترکیب لایه ها (۱) – حالت های ترکیب لایه ها (2) – ترکیب لایه ها براساس کنتراست – کار با Styleها – ویرایش Styleها

۱۷ – مدیریت Styleها
سه بعدی و برجسته سازی – درج کادر پیرامونی – درج سایه درونی – درج تابش درونی – درج رنگ، گرادیان و بافت – درج تابش بیرونی و سایه

۱۸ – کار با لایه های پر
ایجاد لایه های پر – لایه های پر و ماسک ها – کار در روش Quick Mask – آشنایی با ماسک لایه ای – درج ماسک لایه ای – ارتباط ماسک و متن

۱۹ – ابزار Frame
کار با ابزار Frame – ارتباط Frame و تصاویر

۲۰ – آزمون های عملی
۶ دوره آزمون

آموزش Photoshop – دوره پیشرفته 

 ۱ – کاربرد کادر Filter Gallery
فیلتر Colored Pencil – فیلترهای گروه (Artistic (۱ – فیلترهای گروه (Artistic (۲ – فیلترهای گروه (Artistic (۳ – فیلترهای گروه (Brush Strokes (۱ – فیلترهای گروه (Brush Strokes (۲

۲ – فیلترهای Distort و Sketch
فیلترهای گروه (Distort (۱ – فیلترهای گروه (Distort (۲ – فیلترهای گروه (Distort (۳ – فیلترهای گروه (Sketch (۱ – فیلترهای گروه (Sketch (۲

۳ – فیلترهای Stylize و Texture
فیلترهای گروه (Stylize (۱ – فیلترهای گروه (Stylize (۲ – فیلترهای گروه (Stylize (۳ – فیلترهای گروه Texture

۴ – فیلترهای Blur و Noise
فیلترهای گروه (Blur (۱ – فیلترهای گروه (Blur (۲ – فیلترهای (Blur Gallery (۱ – فیلترهای (Blur Gallery (۲ – فیلترهای گروه Noise – فیلترهای گروه Pixelate

۵ – سایر انواع فیلترها (۱)
کار با فیلتر Flame – فیلترهای گروه (Render (۱ – فیلترهای گروه (Render (۲ – فیلترهای گروه (Sharpen (۱ – فیلترهای گروه (Sharpen (۲ – فیلترهای گروه Video

۶ – سایر انواع فیلترها (۲)
فیلتر Adaptive Wide Angle – فیلتر Camera Raw – فیلتر Liquify – کار با خصوصیت Face Aware – کار با Vanishing Point – کار با فیلترهای هوشمند

۷ – پانل های Channels و Actions
کار با پانل Channels – اصول ویرایشی پانل Channels – کار با پانل Actions

۸ – لایه های سه بعدی
کار با لایه های سه بعدی – ایجاد لایه های سه بعدی – ایجاد Objectهای سه بعدی

۹ – مدیریت Objectهای سه بعدی
انتخاب و جابجایی Objectها – چرخش و تغییر اندازه Objectها – افزودن Objectها – پنجره Secondary View – تغییر رنگ Objectها – لایه های متنی سه بعدی

۱۰ – ایجاد عمق در تصاویر دوبعدی
طراحی Depth Map – ایجاد Depth Map – ایجاد Bump Map و Normal Map – ایجاد Faked Depth – ایجاد Actual Depth – درج بافت Actual Depth

۱۱ – ایجاد تصویر پشت زمینه
ایجاد آبستره (۱) – ایجاد آبستره (۲) – طراحی تصویر پشت زمینه (۱) – طراحی تصویر پشت زمینه (۲) – تصویر پشت زمینه متن (۱) – تصویر پشت زمینه متن (۲)

۱۲ – طراحی انواع متن
طراحی متن مذاب – طراحی متن آب نباتی – طراحی متن نورانی و لیزری (۱) – طراحی متن نورانی و لیزری (۲)

۱۳ – کار بر روی متن
ایجاد آتش بر روی متن (۱) – ایجاد آتش بر روی متن (۲) – ایجاد شوک بر روی متن – ایجاد فونت ماتریکسی – درج متن در پشت زمینه – درج متن در تصویر

۱۴ – رتوش تصاویر
رفع چشم قرمز – افزایش کیفیت پوست – حذف لکه های پوستی – کار با ابزار Patch – رتوش بدون آرایش – گریم و آرایش کامل صورت

۱۵ – کار بر روی صورت
سفید کردن دندان ها – ایجاد ریش برای مردان – کار با پلاگین Portraiture – ایجاد پرتره تایپوگرافیک

۱۶ – دستکاری تصاویر
رنگی کردن تصاویر سیاه و سفید – متمایز سازی از طریق رنگ – اصلاح عکس های تیره – رویایی کردن یک عکس – ایجاد حالت بارش برف

۱۷ – بهینه سازی تصاویر
حرفه ای کردن تصاویر – ایجاد سایه در تصاویر

۱۸ – کاربرد Content-Aware
ابزار Content-Aware Move – کار با دستورات Content-Aware

۱۹ – طراحی وب
ایجاد دکمه Glossy – ایجاد دکمه شیشه ای – ایجاد جعبه متنی – ایجاد Link Box موجی شکل

۲۰ – آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

 

 

مشخصات

تولید کننده

تعداد دیسک

2DVD9

شماره مجوز

0

Categories:

امتیاز محصول (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش Photoshop پرند”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *