آموزش Maya 2015 پرند

قیمت اصلی ۲۱۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۰.۰۰۰ تومان است.

24% Off

  • فروش ویژه به مدت محدود

ناموجود

ناموجود

آموزش Maya 2015 پرند دارای 3 دوره مقدماتی، متوسطه و پیشرفته است که طی آن با نرم افزار Maya و امکانات و ابزارهای آن به خوبی آشنا خواهید شد.

توضیحات محصول

آموزش Maya 2015 پرند دارای 3 دوره مقدماتی، متوسطه و پیشرفته است که طی آن با نرم افزار Maya و امکانات و ابزارهای آن به خوبی آشنا خواهید شد. مایا یکی از پیشرفته‌ترین نرم‌افزارهای مدل‌سازی و ساخت انیمیشن است که به طور گسترده در استودیوهای فیلم‌سازی، انیمیشن‌سازی، صنعت بازی‌های رایانه‌ای و … استفاده می‌شود. این نرم افزار دارای ابزارهای قدرتمند بسیاری می‌باشد و نقطه قوت آن در مقایسه با نرم افزارهایی نظیر ۳DsMax ابزارهای مدل‌سازی پیشرفته‌ای است که نیاز کاربر را به دیگر نرم‌افزارهای جانبی به حداقل می‌رساند.

سرفصلهای آموزش Maya 2015 پرند

آموزش Maya 2015 دوره مقدماتی

١- آشنایی با نرم افزار
شروع کار با نرم افزار، آشنایی با محیط کاری، نماهای دید

٢- آشنایی با View Cube
کار با مکعب دید، تنظیمات View Cube

٣- کار با View Portها
پیمایش مدل و زوایای دید، شیوه‌های مختلف نمایش

۴- استفاده از محیط کاری
کار با Hotbox و Marking Menus، سفارشی کردن محیط کاری، ساختار پروژه‌های Maya

۵- مدل‌سازی Polygonal
رسم Polygonهای ساده، تنظیمات Polygonها

۶- ویرایش آبجکت‌ها
انتخاب آبجکت‌ها، جابجا کردن آبجکت‌ها، چرخاندن و تغییر اندازه آبجکت‌ها

٧- کار با نقطه Pivot و Snap
آشنایی با نقطه Pivot، خصوصیت Snap

٨- پنل‌های ویرایشی آبجکت‌ها
پنل Channel Box، پنل Attribute Editor

٩- سازماندهی آبجکت‌ها
آشنایی با Outliner، ایجاد سلسله مراتب، گروه‌بندی آبجکت‌ها، آشنایی با Hypergraph

١٠- مدیریت آبجکت‌ها
نمایش و عدم نمایش آبجکت‌ها، کار با لایه‌ها، ماسک‌های انتخاب

١١- ویرایش مدل‌های Polygonal (بخش اول)
مؤلفه‌های سازنده آبجکت، خصوصیت Soft Selection، نمایش سطوح Subdivision

١٢- ویرایش مدل‌های Polygonal (بخش دوم)
دستور Smooth، دستور Extrude، آشنایی با History آبجکت‌ها

١٣- مدل‌سازی ساختمان
شبیه‌سازی یک ساختمان

١۴- کار با تصاویر
کار با تصاویر

١۵- مدل‌سازی پرنده
ایجاد بدن پرنده، ایجاد پاهای پرنده، ایجاد بال‌های پرنده

١۶- آشنایی با Normalها
کار با Face Normalها، کار با Vertex Normalها

١٧- آشنایی با ابزار Sculpt Geometry
ابزار Sculpt Geometry

١٨- دستورات ویرایشی Polygonها
دستور Wedge، دستور Bevel

١٩- برش آبجکت‌ها (بخش اول)
ابزار Cut Faces، ابزار Multi-Cut

٢٠- برش آبجکت‌ها (بخش دوم)
دستور Bridge، شبیه‌سازی چشم ماهی

٢١- مدل‌سازی Symmetric
دستور Duplicate Special، دستور Mirror، ترکیب و ادغام رئوس

٢٢- سایر ابزارهای Polygon
کار با Booleanها، ابزار Crease

٢٣- آشنایی با Deformerها
آشنایی با دستور Lattice، کار با Deformerهای غیرخطی

٢۴- آزمون‌های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

٢۵- آزمون‌های تستی
شامل ۶۰ عدد تست

آموزش Maya 2015 دوره متوسطه

١- مدل‌سازی NURBS
تفاوت آبجکت‌های Polygonal و NURBS، ایجاد سطوح NURBS، ابزار Surface Editing

٢- طراحی زیردریایی (بخش اول)
Map کردن تصویر روی سطوح NURBS، ایجاد بدنه زیردریایی، جزئیات بدنه

٣- طراحی زیردریایی (بخش دوم)
جدا کردن سطوح NURBS، ساخت ملخک‌های پروانه

۴- ترسیم منحنی‌های NURBS (بخش اول)
منحنی‌های CV، ابزارهای Ep Curve و Pencil Curve، منحنی‌های Bezier

۵- ترسیم منحنی‌های NURBS (بخش دوم)
رسم کمان، ابزار Text

۶- ویرایش منحنی‌های NURBS
ابزار Curve Editing، افزودن جزئیات به منحنی، باز کردن و بستن منحنی‌ها

٧- روش‌های تکثیر منحنی‌ها
تکثیر منحنی‌ها، آفست منحنی‌ها، تکثیر منحنی از یک سطح NURBS

٨- تبدیل منحنی‌ها به سطوح NURBS (بخش اول)
دستور Revolve، دستور Loft، ایجاد سایر قسمت‌های زیردریایی

٩- تبدیل منحنی‌ها به سطوح NURBS (بخش دوم)
دستور Extrude، دستور Planar

١٠- باز و بسته کردن سطوح
باز و بسته کردن سطوح

١١- ایجاد و تصویر کردن منحنی
ایجاد منحنی روی سطوح، تصویر کردن منحنی روی سطوح

١٢- ویرایش سطوح NURBS
Trim کردن سطوح NURBS، کار با Booleanها، دستور Stitch

١٣- تبدیل سطوح NURBS به Polygonal
تبدیل سطوح NURBS به Polygonal

١۴- درج Materialها
درج Materialها

١۵- خصوصیات Materialها
خصوصیات Materialها

١۶- اعمال Map
اعمال Map

١٧- کار با Materialها
کار با Ramp، کار با Hypershade، کار با IPR، کار با MentalRay Materials

١٨- درج تصاویر و گرادیان‌ها
استفاده از تصاویر Bitmap، کار با بافت‌های Ramp

١٩- ایجاد شفافیت
ایجاد Transparency، آشنایی با Specularity

٢٠- ایجاد بازتاب
بازتاب در Maya Renderer، بازتاب در Mental Ray Renderer

٢١- ایجاد برآمدگی و فرو رفتگی
کار با Bump Mapping، کار با Displacement Mapping

٢٢- اعمال بافت
اعمال بافت روی سطح، Map کردن تصویر روی سطوح چندضلعی

٢٣- کار با UV Mapping
اصول ابتدایی UV Mapping، اصلاح Mapها توسط UV Texture Editor، اعمال UV Mapping در آبجکتهای پیچیده

۲۴- آزمون‌های عملی
۶ دوره آزمون

۲۵- آزمون‌های تستی
۶۰ تست

آموزش Maya 2015 دوره پیشرفته

١- مبانی انیمیشن
آشنایی با محیط ایجاد انیمیشن، ایجاد فریم‌های کلیدی، تنظیمات ایجاد انیمیشن، خصوصیت Auto Key

٢- ایجاد انیمیشن (بخش اول)
متحرک‌سازی Attribute، کپی و اعمال تغییر در فریم‌های کلیدی، ایجاد کلیدهای Breakdown

٣- ایجاد انیمیشن (بخش دوم)
آشنایی با Playblast، متحرک‌سازی در مسیر

۴- دنباله‌های حرکتی
ایجاد دنباله‌های حرکتی، خصوصیت Ghosting

۵- ویرایش انیمیشن
ویرایش کلیدها در Graph Editor‌، ویرایش کلیدها در Dope Sheet

۶- چرخه‌های انیمیشن
چرخه‌های انیمیشن

٧- قفل و پنهان کردن پارامترها
قفل و پنهان کردن پارامترها

٨- استخوان‌بندی
مفاهیم استخوان‌بندی، ایجاد استخوان‌بندی

٩- ویرایش استخوان‌بندی
تغییر شکل Mesh‌ توسط ابزار Skin، ابزار Paint Skin Weights

١٠- متحرک‌سازی اسکلت
متحرک‌سازی اسکلت

١١- رندر
تنظیمات رندر، آشنایی با تنظیمات Maya Software Renderer‌، آشنایی با تنظیمات Mental Ray Renderer، تعیین وضعیت رندر

١٢- انواع نور
انواع نور

١٣- نور Ambient
نور Ambient

١٤- ویرایش نور
ابزار Show Manipulator، تنظیمات ابزار Show Manipulator

١۵- سایه‌ها
سایه‌های Depth Map، سایه‌های Raytrace

١۶- خصوصیت Light Decay
خصوصیت Light Decay

١٧- افکت‌های نوری
ایجاد افکت‌های نور حجمی، خصوصیت Barn Doors در نورهای Spot، ایجاد افکت Lens Flare‌، خصوصیت Gobo

١٨- دوربین (بخش اول)
ایجاد دوربین، آشنایی با خصوصیات دوربین (١)، آشنایی با خصوصیات دوربین (٢)

١٩- دوربین (بخش دوم)
درج تصویر پشت زمینه، ایجاد Gate و فریم‌های امن

٢٠- عمق میدان
افزودن عمق میدان، ایجاد Bokeh‌ با استفاده از Lens Shader

٢١- ایجاد افکت Motion Blur
ایجاد افکت Motion Blur در Maya Software Renderer، ایجاد افکت Motion Blur در Mental Ray Renderer

٢٢- رندر پیشرفته در Mental Ray
خصوصیت Final Gathering، تبدیل آبجکت‌ها به منبع نور، ایجاد Global Illumination

٢٣- خصوصیت Batch Render
خصوصیت Batch Render

٢٤- آزمون‌های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

٢۵- آزمون‌های تستی
شامل ۶۰ عدد تست

مشخصات

تعداد دیسک

تولید کننده

امتیاز محصول (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش Maya 2015 پرند”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *