آموزش SQL Server پرند

115.500 تومان

30% Off

  • فروش ویژه

توضیحات محصول

آموزش SQL Server – دوره مقدماتی

 ١ – مفاهیم اولیه
مقدمه – آشنایی با SQL Server – مبانی کار با SQL Server – مفهوم Instance

٢ – نصب SQL Server
آغاز فرایند نصب – تنظیم ویژگی ها – تنظيم Collation – تنظیمات امنیتی

٣ – ارتباط با SQL Server
سرویس SQL Server – کار با Configuration Manager – ارتباط CMD و SQL Server

۴ – کار با SSMS
ورود به Management Studio – محيط عمومی برنامه – کادر Login Properties

۵ – حساب های کاربری
حساب کاربری Sa – ورود توسط Sa – ایجاد حساب کاربری جدید

۶ – پایگاه داده
مفهوم پایگاه داده – مدل های Database – اتصال توسط PowerShell – پایگاه داده و PowerShell – پایگاه داده و SSMS

٧ – مدیریت فایل ها
کار با فایل های ثانویه – کنترل حجم فایل

٨ – امکانات سربرگ Options
امکانات سربرگ (Options (۱ – امکانات سربرگ (Options (۲

٩ – مفاهیم ابتدایی
نصب Database نمونه – مفهوم SQL و T-SQL – گروه بندی دستورات SQL – نام گذاری Objectها

١٠ – ایجاد Database
ایجاد (Database (۱ – ایجاد (Database (۲

١١ – ایجاد جدول
ایجاد جدول

١٢ – انواع داده (۱)
مفهوم Data Type – گروه Exact Numeric – گروه Approximate Numeric – گروه Date And Time

١٣ – انواع داده (۲)
گروه Character Strings – انواع داده Unicode – گروه Binary Strings

١۴ – طراحی جدول نمونه
طراحی جدول نمونه (۱) – طراحی جدول نمونه (۲) – طراحی جدول نمونه (۳)

١۵ – کار با کلید اصلی
مفهوم Primary Key – درج کلید اصلی – مقدار دهی کلید اصلی

١۶ – ذخیره تغییرات
ذخیره تغییرات

١٧ – کار با Index
مفهوم Index – ایجاد Index – استفاده از Index

١٨ – کار با قيدها
کار با Not Null Constraint – کار با Check Constraint – کار با Unique Constraint – کار باPrimary Key Constraint – کار با Default Constraint

١٩ – وارد کردن داده ها
وارد کردن داده های (CSV (۱ – وارد کردن داده های (CSV (۲ – وارد کردن فایل های Flat

٢٠ – آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

آموزش SQL Server – دوره متوسط

 ١ – روابط میان جداول
مفهوم رابطه میان جداول – ایجاد Foreign Key – تضمين Referential Integrity – ایجاد Relationship

٢ – نرمال سازی
مفهوم نرمال سازی – تقسيم محتویات جدول – اجرای نرمال سازی

٣ – کار با دستور Select
کاربرد دستورSelect – استخراج اطلاعات (1) – استخراج اطلاعات (۲) – استخراج اطلاعات (۳)

۴ – کار با دستور Where
کاربرد دستور Where – عملگر And و دستور Where – عملگر Like و دستور Where

۵ – کار با بانک اطلاعاتی PUBS
روش Detach بانک اطلاعاتی – روش Attach بانک اطلاعاتی – ایجاد بانک اطلاعاتی PUBS – استخراج اطلاعات از (PUBS (۱ – استخراج اطلاعات از (PUBS (۲ – کار با جداول دارای رابطه

۶ – کاربرد دستورات Join
کار با دستور Inner Join – کار با دستور Outer Join – سایر حالت های دستور Join

٧ – کاربرد جدول Bridge
مفهوم جدول Bridge – ایجاد جدول Bridge

٨ – مدیریت Relational Databases
استخراج اطلاعات توسط Bridge – انواع رابطه میان جداول – استخراج اطلاعات از چند جدول

٩ – توابع و جداول
کاربرد توابع تجمعی – توابع و جداول Bridge – توابع و جداول دارای رابطه

١٠ – گروه بندی و شرطی سازی
کار با دستور Group By – کار با دستور Having

١١ – کار با Sub Query
مفهوم Sub Query – کاربرد عملگر منطقی (In (۱ – کاربرد عملگر منطقی (In (۲ – کاربرد عملگر Exists

١٢ – کاربرد Sub Query
تبدیل Sub Query به جدول رابطه – کاربرد عملگر Union – عملگرهای Intersect و Except – تقدم عملگرهای منطقی

١٣ – توابع رتبه بندی
کاربرد توابع رتبه بندی – انواع توابع رتبه بندی

١۴ – دستور شرطی Case
ساختار ساده دستور Case – ساختار پیشرفته دستور Case

١۵ – دستور CTE
کاربرد دستور CTE – عملکرد دستور CTE

١۶ – مفهوم DML
مفهوم DML

١٧ – انواع دستورات DML
کار با دستور (Insert (۱ – کار با دستور (Insert (۲ – کار با دستور (Update (۱ – کار با دستور (Update (۲ – دستورهای Delete و Truncate – کار با دستور Select Into

١٨ – دستورات DDL
کار با دستور Create – کار با دستورات Alter و Drop

١٩ – جدول موقت
کار با جدول موقت – دامنه جدول موقت – کاربرد جدول موقت

٢٠ – آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

آموزش SQL Server – دوره پیشرفته

 ١ – توابع SQL
انواع توابع SQL – کار با تابع Cast – کار با تابع Convert – کار با توابع Date And Time

٢ – توابع Scalar
انواع توابع منطقی – انواع توابع ریاضی – توابع Metadata

٣ – توابع String
کار با توابع Char و CharIndex – کار با تابع Concat – توابع Left، Rightو Substring – انواع توابع رشته ای

۴ – توابع سیستمی
توابع Identity و IsNull – توابع IsNumeric و NewId

۵ – توابع User Defined
مبانی تعریف توابع – کاربرد متغیرها – مفاهيم Batch و Scope – ایجاد یک تابع – ایجاد بدنه تابع – کار با توابع User Defined

۶ – کار با Schema و View
مفهوم Schema – استفاده از Schema – ایجاد یک View – کار با Viewها

٧ – کار با Stored Procedureها
کاربرد Stored Procedure – ایجاد Stored Procedure – نقش System Stored Procedure

٨ – کار با DML Trigger
مفهوم DML Trigger – کاربرد DML Trigger

٩ – کار با DDL Trigger
مفهوم DDL Trigger – کاربرد DDL Trigger – غیر فعال کردن Trigger

١٠ – کار با Transaction
مفهوم Transaction – تراکنش های AutoCommit – تراکنش های Implicit – تراکنش های Explicit

١١ – کنترل جریان دستورات
دستورات Try – Catch – تکنیک Save Point

١٢ – ویژگی Isolation
مفهوم Isolation – حالت Read Uncommitted – انواع Isolation Level

١٣ – کاربرد دستور While
کاربرد دستور While

١۴ – کار با Indexها
ایجاد گزارش Indexها – بازسازی Indexها

١۵ – پشتیبان گیری دستی
روش پشتیبان گیری دستی – بازگردانی فایل پشتیبان – پشتیبان گیری Differential

١۶ – پشتیبان گیری خودکار
روش پشتیبان گیری خودکار – زمان بندی پشتیبان گیری – انتخاب روش پشتیبان گیری – اجرای پشتیبان گیری خودکار

١٧ – انواع نقش های کاربری
نقش های سطح سرور – نقش های سطح Database – اعطای مجوز جدید

١٨ – کار با DDM
مفهوم DDM – اجرای Masking

١٩ – رمزگذاری
مفهوم رمزگذاری – فرایند رمزگذاری – فرایند رمزگشایی – حذف رمز از روی فیلدها

٢٠ – آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

 

مشخصات

تولید کننده

تعداد دیسک

2DVD9

شماره مجوز

0

Categories:

امتیاز محصول (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش SQL Server پرند”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *