Avada Classic Shop

آموزش Excel 2019 پرند

۲۸۰.۰۰۰ تومان

18% Off

  • فروش ویژه به مدت محدود

آموزش Excel 2019 پرند دارای 3 دوره مقدماتی، متوسطه و پیشرفته است که طی آن با نرم افزار Excel و امکانات و ابزارهای آن به خوبی آشنا خواهید شد.

توضیحات محصول

آموزش Excel 2019 پرند دارای 3 دوره مقدماتی، متوسطه و پیشرفته است که طی آن با نرم افزار Excel و امکانات و ابزارهای آن به خوبی آشنا خواهید شد. نرم افزار Excel یکی از نرم افزارهای پایه مجموعه نرم افزاری مایکروسافت آفیس و محبوب‌ترین و قدرتمندترین برنامه برای ایجاد صفحات گسترده است که به منظور گردآوری، تدوین و تجزیه و تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سرفصلهای آموزش Excel 2019 پرند

آموزش Excel 2019 دوره مقدماتی

۱- ورود به برنامه
مقدمه، محیط عمومی برنامه، اصول ابتدایی، ایجاد یک Workbook جدید، اصول طراحی Worksheet

۲- کار با داده‌ها
درج و ویرایش داده‌ها، دستورات Undo و Redo، جا به جایی در میان سلول‌ها

۳- مبانی کار در Excel
کار با سربرگ‌های Ribbon، کار با نوار فرمول، کار با نوار وضعیت، کار با مرکز تنظیمات

۴- اصول و مبانی ذخیره‌سازی
اصول ذخیره‌سازی، فرمت‌های ذخیره فایل‌ها، ذخیره توسط فرمت‌های قدیمی، مد سازگاری، ذخیره به عنوان HTML، ذخیره به عنوان PDF

۵- رمزگذاری و بازیابی خودکار
رمزگذاری بر روی اسناد، بازیابی خودکار، پنل Document Recovery

۶- باز کردن فایل‌ها
اصول باز کردن فایل‌ها، حالت‌های باز کردن اسناد، منوی Recent Workbooks، کار با چندین Workbook، نقش داده‌ها در Excel، اصول مقدماتی کار با اعداد

۷- شناسایی و درج داده‌ها
شناسایی داده‌های متنی، شناسایی داده‌های عددی، شناسایی تاریخ، درج زمان، درج تاریخ و زمان در یک سلول

۸- ویژگی AutoComplete
کار با ویژگی AutoComplete، تنظیمات AutoComplete، کار با ابزار AutoCorrect

۹- پر کردن خودکار سلول‌ها
ویژگی Auto Fill، کار با Auto Fill، فهرست‌های Auto Fill، ویژگی Flash Fill، ابزار Auto Fit

۱۰- روش‌های انتخاب
انتخاب سلول‌ها توسط ماوس، انتخاب توسط روش Two Step، انتخاب چندین ستون و ردیف، انتخاب سلول‌های غیر همجوار، انتخاب توسط روش Auto Select، انتخاب توسط صفحه کلید

۱۱- ویرایش داده‌ها
مبانی ویرایش داده‌ها، استفاده از دستورات ویرایشی، روش Drag & Drop

۱۲- بازنشانی محتویات حافظه
دستور Paste Special، کار با پنل Clipboard، تنظیمات پنل Clipboard

۱۳- مدیریت Worksheetها
افزودن ستون‌ها و ردیف‌ها، نحوه افزودن سلول‌ها، نحوه حذف سلول‌ها

۱۴- کار با Worksheetها
کاربرد Worksheetها، درج و حذف Worksheetها، مخفی کردن Worksheetها، تغییر نام و مرتب‌سازی

۱۵- کاربرد گروه‌بندی
گروه‌بندی Worksheetها، گروه‌بندی و مخفی کردن، گروه‌بندی و تغییر قالب‌بندی، گروه‌بندی و ویرایش داده‌ها، انتقال Worksheetها

۱۶- جستجو و جایگزینی
کاربرد دستور Go To، کار با ویژگی Find، قابلیت Find All، تنظیمات پیشرفته جستجو، کار با دستور Replace

۱۷- کاربرد بررسی کننده املایی
بررسی کننده املایی، صرف نظر از کلمات اشتباه، تنظیمات بررسی کننده املایی، تنظیمات Custom Dictionary

۱۸- اصول قالب‌بندی
اصول اولیه قالب‌بندی، قالب‌بندی General

۱۹- قالب‌بندی اعداد
مبانی قالب‌بندی اعداد، قالب‌بندی Currency و Number، قالب‌بندی Percentage، قالب‌بندی Scientific و Text، قالب‌بندی تاریخ و زمان

۲۰- آزمون‌های عملی
۶ دوره آزمون عملی

آموزش Excel 2019 دوره متوسطه

۱- اصول و روش‌های ترازبندی
ترازبندی افقی، ترازبندی عمودی، کنترل نحوه قرارگیری داده‌ها، چرخاندن محتویات سلول

۲- قالب‌بندی متن و کار با قاب‌ها
قالب‌بندی متون، درج Symbolها، درج قاب توسط سربرگ Border، تغییر رنگ پشت زمینه، ایجاد قاب توسط Ribbon، کار با ابزار Format Painter

۳- اصول بزرگ نمایی و Freeze
روش‌های بزرگ نمایی، کار با کادر Zoom، تقسیم پنجره Excel، قوانین Freeze کردن داده‌ها، نحوه استفاده از ویژگی Freeze، مخفی کردن داده‌ها

۴- کار با Styleها و Themeها
استفاده از Styleها، ایجاد یک Style جدید، استفاده از Themeها، ایجاد یک Theme جدید

۵- قالب‌بندی شرطی
اصول قالب‌بندی شرطی، قوانین برجسته‌سازی، قوانین Top/Bottom، انواع قالب‌بندی شرطی

۶- چاپ داده‌ها
اصول چاپ، روش‌های چاپ، کار با نمای Page Layout، سرصفحه و پاصفحه

۷- ایجاد و قالب‌بندی جداول
مبانی ایجاد جدول، نحوه ایجاد جدول، قالب‌بندی جداول، درج Table Styleها، تنظیمات Table Style

۸- ویرایش جداول
اعمال ویرایشی جداول، افزودن و حذف ستون‌ها، اصول انتخاب در جداول

۹- مرتب‌سازی داده‌ها
اصول مرتب‌سازی داده‌ها، نحوه مرتب‌سازی داده‌ها، مرتب‌سازی چندگانه، مرتب‌سازی بر اساس رنگ

۱۰- فیلتر کردن اطلاعات
فیلتر کردن مقادیر سلول‌ها، فیلترینگ هوشمند، مدیریت داده‌های تکراری، حذف خودکار داده‌های تکراری

۱۱- ایجاد و ویرایش چارت‌ها
اصول ایجاد چارت‌ها، نحوه ایجاد چارت جدید، جا به جایی چارت‌ها، ایجاد چارت‌های Standalone، بروزرسانی چارت‌ها، تغییر چارت‌ها

۱۲- کاربرد چارت‌ها
درج چارت‌های ستونی، انواع چارت‌های زیرمجموعه، انواع چارت‌های اصلی، کار با Chart Styleها

۱۳- مولفه‌های سازنده چارت‌ها
افزودن مولفه‌ها به چارت، تغییر عناوین چارت، کار با Legend و Data Label، کار با Data Label و Gridline

۱۴- چاپ چارت‌ها
چاپ چارت‌ها به همراه داده‌ها، چاپ چارت بدون چاپ داده‌ها، چاپ چارت‌های Standalone

۱۵- کار با تصاویر
درج تصویر، ویرایش تصویر، اعمال افکت بر روی تصویر

۱۶- افزودن Shapeها
درج Shapeها در Worksheet، اولویت قرارگیری Shapeها، ترازبندی Shapeها، اصول گروه‌بندی Shapeها

۱۷- اصول ویرایش Shapeها
رنگ‌آمیزی Shapeها، جایگزینی و ویرایش Shapeها، استفاده از خطوط اتصالی، کار با Iconها، کار با 3D Models

۱۸- کار با SmartArtها
انواع SmartArtها، درج SmartArtها، تغییر در ساختار، قالب‌بندی مولفه‌های سازنده

۱۹- کار با Pivot
ایجاد جداول Pivot، بررسی جداول Pivot، نمودار Pivot

۲۰- آزمون‌های عملی
۶ دوره آزمون عملی

آموزش Excel 2019 دوره پیشرفته

۱- استفاده از فرمول‌ها
مبانی کار با فرمول‌ها، اجزای سازنده فرمول‌ها، ترتیب محاسبه عملگرها، انواع سلول‌ها در فرمول‌نویسی، عملگرهای منطقی، عملگرهای مرجع

۲- روش Point And Click
روش Point And Click

۳- آدرس‌دهی سلول‌ها
آدرس‌دهی نسبی، آدرس‌دهی مطلق، آدرس‌دهی مطلق سطر و ستون، تبدیل سلول حاوی فرمول، مبانی کار با توابع، کارآیی محدوده‌های سلولی

۴- خطاهای فرمول‌نویسی
نحوه عملکرد خطاها، انواع خطاهای فرمول‌نویسی

۵- فرمول‌ها و Worksheetها
ارتباط فرمول و Worksheet، ارتباط فرمول و Workbook، بروزرسانی فرمول‌ها، ویرایش اتصالات فرمول‌ها

۶- مرتب‌سازی داده‌ها
نام‌گذاری محدوده‌ها، کاربرد محدوده‌ها، درج توابع توسط Ribbon، استفاده از Insert Function

۷- توابع ریاضی (بخش اول)
نحوه کار با توابع، کار با تابع SUM، کار با توابع شمارشی، ترکیب SUM و COUNT، نحوه محاسبه میانگین، توابع MAX و MIN

۸- توابع ریاضی (بخش دوم)
توابع گرد کردن، توابع SIGN و ABS، توابع MOD و QUOTIENT، توابع جذر و توان، توابع لگاریتم

۹- توابع ریاضی (بخش سوم)
توابع PRODUCT و SUMPRODUCT، توابع LARGE و SMALL، تابع RANK، روش تولید اعداد تصادفی، تابع MODE.MULT

۱۰- توابع ماتریس
تابع MMULT، تابع MDETERM، تابع MINVERSE، توابع FACT و COMBIN

۱۱- محاسبات جدول
اجرای محاسبات در جدول، محاسبات Dynamic، استفاده از عنوان ستون‌ها، کاربرد ردیف Total، کار با تابع SUBTOTAL

۱۲- توابع متنی
توابع LEFT و RIGHT، کاربرد تابع MID، توابع LEN و TRIM، تعیین نوع سلول‌ها توسط توابع، سایر انواع توابع متنی

۱۳- توابع اتصال متن
تابع CONCATENATE، تابع CONCAT، تابع TEXTJOIN

۱۴- توابع جستجو و جایگزینی
توابع REPLACE و SUBSTITUTE، توابع FIND و SEARCH، تابع INDEX، تابع VLOOKUP، تابع HLOOKUP

۱۵- توابع MATCH و EXACT
کاربرد تابع MATCH، ترکیب توابع MATCH و EXACT

۱۶- توابع شرطی (بخش اول)
کار با تابع IF، کار با تابع IFS، کار با IFهای تو در تو، توابع AND و OR، کار با تابع SUMIF، کار با تابع SUMIFS

۱۷- توابع شرطی (بخش دوم)
توابع شرطی شمارشی، توابع شرطی میانگین، توابع MINIFS و MAXIFS، توابع ISERROR و IFERROR

۱۸- توابع زمان و وام
کار با توابع زمان، کار با تابع CONVERT، توابع محاسبات وام، توابع PPMT و IPMT

۱۹- کار با Macro
نقش Macro در اکسل، روش افزودن دکمه

۲۰- آزمون‌های عملی
۶ دوره آزمون عملی

مشخصات

تعداد دیسک

تولید کننده

امتیاز محصول (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش Excel 2019 پرند”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عنوان

Go to Top